رد کردن لینک ها

ساختار دستگاه لیزر فایبر حکاکی

ساختار دستگاه لیزر فایبر حکاکی

به طور کلی دستگاه های لیزر فایبر حکاکی از ۴ بخش اصلی تشکیل شده‌اند: منبع لیزر فایبر هد اسکن گالوو لنز برد کنترل و نرم افزار ساختار کلی لیزر فایبر حکاکی به صورت شکل زیر می‌باشد که در آن پرتو لیزر به سمت آینه‌‌های هد

ساختار کلی یک اسکنر گالوو

ساختار کلی یک اسکنر گالوو

ساختار کلی یک اسکنر گالوو مانند شکل زیر است. پرتو لیزر توسط دو آینه بازتاب شده و از طریق یک لنز روی سطح کار متمرکز می‌شود. آینه‌ها قادر به انحراف سریع نسبت به محور چرخش هستند، که توسط موتور اسکنر گالوو حرکت می‌کنند. در بیشتر